Arabic songs

1.Aala Dalaona aala Dalaona aala Dalaona Rohi labladi w dammi marhona Biddi’ ssahyouni yirhal min hona W tirjaai hurrah ya falasteena aala Dalaona aala Dalaona Rohi labladi w dammi marhona Biddi’ ssahyouni yirhal min hona W tirjaai hurrah ya falasteena Rahoul habayb ma waddaaona La biddi immi wala biddi bayyi Baddi habibi asmarillona *****

2.Aarroozaana music women aarroozaana aarroozaana kulleel hana feeha eish aamlit irroozaana alla-a-a yee jaazeeha aarroozaana aarroozaana kulleel hana feeha eish aamlit irroozaana alla-a-a yee jaazeeha men yaa rraayiHeen aaHalab Hubbi maaaakum rraaH yaam Hammileeen il ainab taHtil ainab teffaaH kul min Habeebu maaou waanna Habeebi rraaH yaa rrabbi nesmit hawa truddiil wilif leyya women aarroozaana aarroozaana kulleel hana feeha eish aamlit irroozaana alla-a-a yee jaazeeha men maHbuubeti bissama maalii wuSuul layha naadayteha bilwama nizlit aala dayha laa tiajabu yaa aarrab bim Habbeti layha maHbuu-beti min zagharr wimwa allaa feeha women aarroozaana aarroozaana kulleel hana feeha eish aamlit irroozaana alla-a-a yee jaazeeha aarroozaana aarroozaana kulleel hana feeha eish aamlit irroozaana alla-a-a yee ……jaazeeha(retard)

  3.A’tin Innay

Aatini i nnaya weghanni Falghina sirul khulud

Wa-aninu_nnayi yabqa Ba’da an yafna l -wujud 2x

Halta khadhtal ghaba mithli Manzilan duna l-qusur

Fatata baata ssawaqi Wata sallaqta ssughur 2x

Hal tahamamta biaitri

Weta nash shefta binur 2x

Washaribtal fajra khamren fi ku’usin min athir…….. 1x

Aatini innaya weghanni

Falghina khayru ssala Waninu annayi yabqa Baada antafne l haya 2x

Hal jalastal asr mithli Bayna jafnat il’inab

Wal’anaqidu tadallet Katharrayyati idh-dhahal 2x

Hal Farshta ‘il’ishba lalylan Wetallahfta lfada Zahidan fima

saya’ti Nasiyan ma qad mada A’tini innaya weghanni Falghina ‘sirul khulud Wa-aninu nnayi yabqa Ba’da an yafna l -wujud 3x

A’tini innaya waghanni Wa-nsa da’an wedawa’ Innaman nasu suturun Kutibat lakin bima’ (second x end slow) (2x fast – 1 x slow) *****

4.aal yaadil yaadil yaadi (like ya ainmulayatain) music 2x aal yaadil yaadil yaadi yammul i’aa baydiyyah maHlal gadeh fi blaadi kay furra fa hiyyah aal yaadil yaadil yaadi yammul i’aa baydiyyah maHlal gadeh fi blaadi kay furra fa hiyyah music 2x jafra heyyar rabi’a wetgulu Hallayto ma hom arbaa HaSadeen min mayyeh abbayto fallaH yiflaH arDoh wyr rowweh abbaytoh yifresh aalal HaSeerah gade’ aribiyyajafra heyyar rabi’a wetgulu Hallayto ma hom arbaa HaSadeen min mayyeh abbayto fallaH yiflaH arDoh wyr rowweh abbaytoh yifresh aalal HaSeerah gade’ aribiyya

aal yaadil yaadil yaadi
yammul i’aa baydiyyah
maHlal gadeh fi blaadi
kay furra fa hiyyah


aal yaadil yaadil yaadi
yammul i’aa baydiyyah
maHlal gadeh fi blaadi
kay furra fa hiyyah


music 2x

jafra heyyar rabi’a
marrat min ramallah
ghaabit ‘alaynash shamis
yam heerati yallah
win kaan maa fi waraag
laktub alal jarra
win kaan maa fi Hibirr
hillinya ainayyah


jafra heyyar rabi’a
marrat min ramallah
ghaabit ‘alaynash shamis
yam heerati yallah
win kaan maa fi waraag
laktub alal jarra
win kaan maa fi Hibirr
hillinya ainayyah

aal yaadil yaadil yaadi
yammul i’aa baydiyyah
maHlal gadeh fi blaadi
kay furra fa hiyyah


aal yaadil yaadil yaadi
yammul i’aa baydiyyah
maHlal gadeh fi blaadi
kay furra fa hiyyah

Aalyadi, aka: Jafra: Doobie doobie doobie doo Mother Territory of the Obaidi clan Aint nuthin sweeter than sitting in my country, content and comfortable. The land! Yo dudes, you say youve quit your day’s labour. Four harvesters, filled up water from the well. Plowman tills his soil and returns home, sprawls on the floor mat and sits Arab style. The Land! Yo dudes, she passed by Ramallah. The sun has set on us, so hurry-on, filly [ie steed]. If there’s no paper [to write to my sweetheart on?], let me write on a jarra [porous earthenware jug, used until refrigerators,to keep water cool] And if there’s no ink, let my eyes tear [i’ll use teardrops]. ******

5.Abyadi (A) 3X Bilakhdari kafannahu Bilahmari kafannahu Bilabyadi kafannah Bilaswadi kafannah (B) 2X Lar-rih tuhasibna-inakhta’na La-r-ram li-l-asfar La-l-mawju(yu)nadina In khataf-innawmu Bia’yunina Wil wardi-ihmar (C) Ya damahu innazif win kunta ‘itaban yawmiyyan la takhdar Ya damahu innazif win kunta ‘itaban yawmiyyan la tasfar (D) 2X Ya damahu Ya damahu Ya damahu B (men) B D D Music A A Music AH 2x 8c. Music A A *****

6.Ahuu Dal-li Sar Said Darwish music 2x Ahuu dal-li Sar wadi-l li kan Ma lekshi Ha » Ma lekshi Ha » (haqq) tuloom ‘allayya solo Tulum ‘allayya izzai ya sidna We-khayr biladna mahosh fi eedna ‘ulli ‘an eshya’ tifidna Wiba’daha-ib’a loom ‘allayya chorus – refrain -music solo Bedal ma yishmat fina Hasid Idek fi idi ‘oom nigahid We-iHna nib’a-ili kulli waHid Wil-ayadi-tikun ‘awwiyya chorus – refrain -music solo MaSri ya ummi-l »agayib Shaa’bik aSeel wil khiSm(i) ayib Khalli balik mi-il Habayib Dool anSar il’aDiyyah verse 1x – retard

Ahuu Dal-li Sar
This is what happened and that is why before
You have no right to blame me
And the wealth is in the land
Put your hand in our hand and let’s fight together
We have genuine people
And the enemies are always criticizing
Take care and they are the ones who will fight with you.

7.Akher Iyyam el Sayfiyyi 2x La la la laa laa laa laa la la La la la laa laa laa laa la la La la la laa laa laa laaaa La la la laa laa laa laa verse A Akher iyyam ‘ssayfiyyi We’ssabiyyi shwayyi shwayyi Weslet aa saHet mayse’ rreem Wen’ ataaet feehal aarabiyyi repeat La la la la……… Akher iyyamel mashaweer Fi ghaimi zar’ah w bard kteer Akher iyyamel mashaweer Fi ghaimi zar’ah w bard kteer WaHdi mensiyyi B’saHa rmadiyyi ana welllailou gheniyyiiiii verse A + Repeat La la la la……… 2x T’akharna w shou talea bel eed Habibi w saba’etnal mawaaeed Ana law fiyyl Zouraak biainayi W aumra ma temshil arabiyyiiiii Verse A + repeat La la la la……2x *****

8.Ala Baladi al Mahbub Waddini (Take me to the country of my beloved) (Riyadh al Soumbati music – Ahmed Rami – lyrics) (translated by Nabila Shehadeh and Mimi Spencer – mimikanun@aol.com) ‘Ala baladi(l) mahbub(u) waddini Take me to the country of my beloved Zad wagdi wil-bu’di kawini My passion has increased and the separation is burning me Ya habibi ana ‘albi ma’ak Oh my beloved, my heart is with you Tul(il) layli sahran wayyak The whole night I am staying up with you Titmanna ‘ayni ru’yak My eye wishes to see you ‘Ashkilak winta tiwasini I’ll cry on your shoulder and you’ll comfort me Ya mafir ‘ala bahr an-Nil Oh you traveller to the river Nile Ana liyya fi masri khalil I have a friend in Egypt Min bu’du ma banam il-layl And after the night goes to sleep ‘Ala baladi al-mahbub(u) waddini Take me to the country of my beloved *****

9.Al Qudsu L Atiqa (Fairuz)music Mirrayt bishawarea, shawarea il its ilaat’ia Iddamid dakakin ilbi’yit min faLaSTiN Kina sawal khabriyyi, autyuni mazhariyyi ‘aluli haydi h diyyi minnas iNNaTirin music Wimsheit bishawarea, sharwarea il its ilaatia Boo’af aabab wibwab, Sarit uSurNaS Hab (w)ainayhun ilHazini, min Ta’it ilmadini Takhidni witwaddini bighirbit ilaazab musicsoft Kan fi’aRD ukan Fi ‘idayn aambitaammir aambitaammir taHtishamsu taHtir riH; uSaR fi byut uSaR fishbabik ambidzahhir SaRfi ulad, wib’idayhun fi iktab Wiblayl killu layl SaRil Hidib fayyit libyut music Wili idayn issowda khalaat libwab SaRit libyut iblaS Hab music SaRit libyut iblaS Hab music Baynunu bayn ibyutun FaSil ishowk wiNNaR Wili idayn issowda music aaMSaRRikh bishawaria, music shawaria il its ilaati’a music Khallil ghinniyyiTSir aawaSifu hadir Ya SowTi DaLLak Tayir, zowbiabihaD DaMayir Khabbirhun aalli sayir, balki byooaaD DaMir Ya SowTi DaLLak Tayir, zowbiabihaD DaMayir Khabbirhun aalli sayir, balki byooaaD DaMir Khabbirhun aalli sayir, balki – – – byooaaD DaMir 11 or 12 c. long ***

10.Ana Hawayto Said Darwish (masmudi kabeer) 2x Ana hawayto winta hayt Wilayh ba’a-loom il’azool music Yihibbi inni a’ool ya rayt ya rayt IlHoobi-da-’anni-yizool Ma dum(ta) ana bihagro bihagro irtaDayt Khalli ba’a illi yi’ool, illi yi’ool solo An (aw)Habibi-fil-gharaam ma feesh kida Wala fi-l manam music solo Ma feesh kida, kida Wala fi-l manam An (aw) Habibi solo Ma feesh kida Wala fi-l manam An (aw) Habibi 1x chorus, 1x solo, 2x chorus ah ah ah ah ah ah 5x AHibbo Hatta chorus fil-khiSam Wiboo’do wiboo’do ‘anni ya nas ya nas Haram chorus Ma dum(ta) Ma feesh kida Wala fi-l manam An(aw) Habibi ana bihagro irtadayt ‘ulli ‘ala id-dunya is-salaam ah ah ah aaaah

*********************************************************************************************

11.Bektob Esmak Ya Habibi (بكتب اسمك يا حبيبي)

بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق
تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق
بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق
تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق
بكرا بتشتي الدنيي عالقصص المجرحه
بيبقى اسمك يا حبيبي و اسمي بينمحى
يبقى اسمك يا حبيبي و اسمي بينمحى

بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي
بتحكي عني يا حبيبي لنبعة المي
بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي
بتحكي عني يا حبيبي لنبعة المي
و لما بيدور السهر تحت قناديل المسا
بيحكوا عنا يا حبيبي و أنا بانتسى

و هديتني وردة فرجيتا لصحابي
خبيتا بكتابي زرعتا عالمخده
هديتك مزهرية لا كنت تداريها
و لا تعتني فيها تاضاعت الهدية
و هديتني وردة فرجيتا لصحابي
خبيتا بكتابي زرعتا عالمخده
هديتك مزهرية لا كنت تداريها
و لا تعتني فيها تاضاعت الهدية
و بتقلي بتحبني ما بتعرف قديش
ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش

بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق
تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق
بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق
تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق
بكرا بتشتي الدنيي عالقصص المجرحه
بيبقى اسمك يا حبيبي و اسمي بينمحى
بيبقى اسمك يا حبيبي و اسمي بينمحى
اسمي بينمحى

I Write Your Name, My Darling

I write your name, my darling, on the old tree
You write my name, my darling, on the sand in the street
I write your name, my darling, on the old tree
You wire my name, my darling, on the sand in the street
And tomorrow when it rains on the broken stories
Your name will remain, my darling
And mine will be erased

I talk about you, my darling, to the people of the neighborhood
You talk about me, my darling, to the stream of water
I talk about you, my darling, to the people of the neighborhood
You talk about me, my darling, to the stream of water
And when the night comes and people sit out under their lanterns
They will talk about you, my darling
And I will be forgotten
They will talk about you, my darling
And I will be forgotten

And you gave me a rose
I showed it to my friends
I hid it in my book then planted it on my pillow
I gave you a flower pot
You didn’t take care of it
Until the present got lost
And you gave me a rose
I showed it to my friends
I hid it in my book then planted it on my pillow
I gave you a flower pot
You didn’t take care of it
Until the present got lost
And you gave me a rose
I showed it to my friends
I hid it in my book then planted it on my pillow
I gave you a flower pot
You didn’t take care of it
Until the present got lost

And you tell me you love me
You don’t know how much
Since you love me so much, why oh why?
Do I write your name, my darling, on the old tree?
You write my name, my darling, on the sand in the street?
Do I write your name, my darling, on the old tree?
You write my name, my darling, on the sand in the street?
And tomorrow when it rains on the broken stories
Your name will remain, my darling
Your name will remain, my darling
And mine will be erased
Mine will be erased

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bktub ismak ya habibi ‘alhawr il’atiq

Tiktub ismi ya habibi ‘aramliit tariq

Bktub ismak ya habibi ‘alhawr il’atiq

Tiktub ismi ya habibi ‘aramliit tariq

Bukra bitshati iddini ‘al’isas limjarr aha

Yib’a ismak ya habibi  ismi binmaha

Yib’a ismak ya habibi ismi binmaha

Bihki ‘annak ya habibi la hali ilhaiy

Bithki anni ya habibi lanab’at ilmaiy

Bihki ‘annak ya habibi la hali ilhaiy

Bithki anni ya habibi lanab’at ilmaiy

Lamme biduri issahar Tahti ‘enadil ‘massa

Byheku ‘annak ya habibi w’ana bintasa

Byheku ‘annak ya habibi w’ana bintasa

Wih deeitni wardi farjaiy tha lid sh’abi

Khabbaytha biktabi Wzh ra’ta’alim khabet

Wihdeytak mazhriye’ ma kint tidariha

Wlaiti’t ni fihea tada’it lihdiyye’

Wibit’llibit hubni wme bta’r’f addaysh

Ma zalak bit hubni laysh dakh ak laysh

***********************************************************************

12.El Helwa Dee (This Beautiful Lady) (by Said Darwish) 2x El Helwa dee aamit ta3-gin fil badryia Widdeek biyidah ku ku ku ku fil fagriyyaat Ya-llah binah 3al-la baballah ya sa-nay3iyah Yig3al sabaHak sabaHel kheir yasta 3atiyyah Tili3i’nnahar fataH ya 3aleem Wil geb mafishi wallah malleem Min fil yomen dol shaf talteem Zayyil sanay3iyyal mazaleem Dassabri 3omro Taaa…l Min ba3di wa’fel Haaaa…l Yalli ma3aakel maaaa…l Bardul fa’eer loh rabbi kareem Bardul fa’eer loh rabbi kareem verse Ma tshiddi Heilak yaabu SalaH Idribha sarma ti3ish mertaH Khalli’ttikalak 3al fattaH Yalla bina yallal wa’tahou raH 2x Ishamsi til3at / Wel mulkee lelaah Is3a li riz’ak / men Khaleeha al allah Ma tshil addoumak Wil 3idah w yallah! verse 2x

*******************************************************************************************


13.Fogen Nakhal Fog
Fogen nakhal fog fog

Yaba fogen nakhal fogMadri lamea khaddahyaba Madril gomar fogWallah mareedah Balani balwah music 2x Wallah ya majral mai Yaba sallem aaleyhom aaleyhom Saabaril furgah aalay Yaba_shtigna ileyhom ileyhom Wallah mareedah Balani balwa (second time – repeat mareedah) (verse) Fogel nakhal fog etc. music 2x La rafigal aurban yaba Washrab labanhin labanhin Kullil banat injoum yaba Hebbi gomarhin gomarhin Wallah mareedah Balani balwah 2x (verse) Fogen nakhal fog etc.

فوق النخل فوق
يابا فوق النخل فوق.
مدرى لامع خده
يابا مدرى القمر فوق.
والله ما أريده
ما أريده بلواى

14.Hawwil ya Ghannam Hawwil Hawwil ya ghannam hawwil bat il-laylah hayn Qulli ya ghannam bal-lah shayif hubbi wayn 3ahadni-l mahbub w balu yiji ylaqini W malu ya ghannam malu ma biywafini Ya sidi-il 3urban wallah bahlef bidini 3atarik-il 3ain ghadi ghadi shufti-zzein (Qulli ya ghannam bal-lah shayif hubbi wein) Y tawwil 3umrak ya ghannam raddeit ruhi layy Qulli ballah bayin 3ain shuftu bayin mayy Kan qalbi min qabli w saluh nishwi bnaru shayy la 3am bakul wala 3am bashrab baqali yaumein (Qulli ya ghannam bal-lah shayif hubbi wein) Allah y sabbir qalb il3ashiq ya ukht- il3urban Wyijim3ik bihabib qalbek bijahi- rrahman Tihthi bih wyihtha biki wit3ishu-b aman Rouhi allah ykoun ma3aki balki tlaqi-zzein (Qulli ya ghannam bal-lah shayif hubbi wein) Wein ya ghuzlan-elbarr shared qhazali Min minkum yirda 3alayy wiyrayyeh bali Ya jbal wya widyan irthi lahali Ya manakeb ya ghudran wein hubbi wein (Qulli ya ghannam bal-lah shayif hubbi wein) *********************************************************************************

15.Il-ardi Btitkallem aarabi 6x Il-ardi btitkallem aarabi il-ardi il-ard 2x Il-ardi btitkallem aarabi wu’ul-allah Inna-l fagra liman sallah Ma titwalshi ma’aki’l’aah Il-ard il ard il ard Il-ardi btitkallem aarabi 4x Il-ardi btitkallem aarabi il-ardi il-ard Il-ardi btitkallem aarabi wmin hittein Ruddi-ala-’udsi flstin wmin hittein Ruddi-ala-’udsi flstin Aslak mayya w’aslak teen Il-ard il ard il ard Il-ardi btitkallem aarabi 4x Il-ardi btitkallem aarabi il-ardi il-ard 2x Il-ardi btitkallem aarabi walah tirtah Wasil kassayf-il-muftah Fathak ya abdi-l-fattah Il-ard il ard il ard Il-ardi btitkallem aarabi 2×4 Il-ardi btitkallem aarabi il-ardi il-ard

******************************************************************************************

16.Khafeef El Rouh (Said Darwish) instrumental 2xKhafeef erooh beitaageb beitaageb bi remsh el ain we el hagib Khafeef errooh music 1x Ghamazli marra bi aioon(u) la eit el hobi maad moonu -music Haram-en-kunt ana hunu We’eshli-lu minel wagib minel wagib Khafeef errooh verse 1x – music Tamally yihibbi-yish ghelny Bisah mel lahzi wenniny – music 1x Akhaf athal yik Hasimny We yuhugurny we yih rimny we yih rimny Khafeef errooh verse 1x – music Ra’ayt el awfa ingany habib el albi naadany -music Aruddi aleih bi ag fany we la ahsib Hisab azil hisab azil Khafeef errooh verse 2x *******************************************************************************************

17.Lamma Bada Yatathanna2xLamma bada yatathanna Lamma bada Yatathanna Hubbi jamalu fatanna women Aman’ Aman’ Aman’ Aman AmanAw ma bi LaHzu asarna Aw ma bi LaHzu asarna Aman’ Aman’ Aman’ Aman Ghusnu thana Hinamal Aman’ Aman’ Aman’ Aman Lamma bada yatathanna Lamma bada Yatathanna Hubbi jamalu fatanna women Aman’ Aman’ Aman’ Aman music Waadi wa ya Hirati Waadi wa ya Hirati Man li shafeeashak wati Illa maleekul jamal Aman’ Aman’ Aman’ Aman Fil hubbi min lawaati Aman’ Aman’ Aman’ Aman Lamma bada yatathanna Lamma bada Yatathanna Hubbi jamalu fatanna women Aman’ Aman’ Aman’ Aman Aman

*********************************************************************************

18.Mawtini Mawtini Mawtini Al jalalu wal jamalu As sana’u wal baha’u fi rubak, fi rubak Wal hayatu wan najatu Wal hana’u war raja’u fi hawak, fi hawak Hal Arak Hal Arak 2x Saliman muna »aman Wa ghaniman mukarraman men Hal Arak womenHal Arak menFi ‘ulak womenFi ‘ulak Tablughu assimak Tablugha assimak Mawtini Mawtini Mawtini Mawtini Ashababu Lan yakillu Hammahu an tastaqill aw yabid aw yabid Tanstaqi min ar rada Walan nakuna lil’ida kal’abid kal’abid La Nurid La Nurid 2x Dhullana al mu’abbada Wa shanah nurnakkada menLa nurid womenLa nurid menbal na’id womenbal na’id Majdana-at talid Majdana-at talid Mawtini Mawtini Mawtini Mawtini Al husamu wal yara’u La lkalam wan niza’ ramzuna ramzuna Majduna wa’ahduna Wawajibun il lwafa yahuzzuna yahuzzuna ‘izzuna ‘izzuna 2x Ghayatun tusharrifu warayatun turafrifu men Ya hanak women Ya hanak men Fi ‘ulak women Fi ‘ulak Qahiran ‘idaka Qahiran ‘idaka Mawtini Mawtini *******************************************************************************************

19.Nassam ‘alayna al Hawa Music 2x 2x (1x solo – 1 chorus) Nassam alaynal hawa Men mafra’ el wadi Ya hawa daqlil hawa Khedni aala bladi Music 2x men Ya hawa women Ya hawa men Yalli tayer women bel hawa Fi manturah ta’ah w(l) soura Khedni laaindom ya hawa Solo Fezaanee ya Albi Tekbar beehal gherbi W ma taarefni bladi, khedni eeh eeh eeh eeeeeh ….khedni Khedni aala bladi Chorus – Verse – Music 2x men Shou beena women Shou beena men Ya habibi women Shou beena Kentou w kenna tDallou aanna Weftara’na shou beena Solo W baada’shamse btebki aal babu ma teHki W yeHki hawa bladi, khedni eeh eeh eeh eeeeeh….khedni Khedni aala bladi 2x Verse (1x chorus – 1x solo) ******************************************************************************************

20.Qaddukal Mayyas Verse -Qaddukal mayyasi ya aoumri Ya Ghusaynal bani kal yusri -Qaddukal mayyasi ya aoumri Ya Ghusaynal bani kal yusri Enta ahlal nas fi nazhari Jalla man sawwak ya aoumri Music 2x -Ana-wi habibi fi jheinah Wil wardi mkhayim aalaina -Ana-wi habibi fi jheinah Wil wardi mkhayim aalaina Ya rabbib kheir tkhalleena Min awwil laisha lil fogri Verse – Music 2x -aoyounnak soud ya mah laha Ya kullilnas tihwaha -aoyounnak soud ya mah laha ya kullilnas tihwaha Subohanu min sawwaha Sabaytil dunya (ou)ma tidri Verse – Music 2x -Qaddukal mayyas ya asmar Subhanul khaliq wi sawwar -Qaddukal mayyas ya asmar Subhanul khaliq wi sawwar Ha ku the(l)-rahmanu qad qaddar Fitnatal aushshaqi bil nathari Verse – end *****

21.ra Hatil khayli turgus musicr – rlr r r-rlr – rlr rlr rlr rlr(W) ra Hatil – (M) khayli turgus – (W) fee midaa – (M) nil arees (W) ya Sala – (M) tak yam Hammad – (W) ya khaza – (M) tak yablees All ra Hatil khayli turgus fee midaa nil arees ya Sala tak yam Hammad ya khaza tak yablees (W) ra Hatil – (M) khayli turgus – (W) fee midaa – (M) nil aursaan (W) ya Sala – (M) tak yam Hammad –(W) ya khaza –(M) tish sheeTan All ra Hatil khayli turgus fee midaa nil arees ya Sala tak yam Hammad ya khaza tak yablees music long Women goomool-aboo shababna yamlaaHee rlrs latil aboo illa bihaz zisslaaHee shoo tuTulboo alasha ya ainee rlrs Men Seesan magliyye bizaytiT faaHee Women wiHna mashayna min balad -la balad wiHna khaTabna bi nit shaykh il balad Men wiHna mashayna min Hara – laHara wiHna khaTabna bi nit shaykhil – imara

Women
wiHna mashayna min balad -la balad
wiHna khaTabna bi nit shaykh il balad
Men wiHna mashayna min Hara – laHara
wiHna khaTabna bi nit shaykhil – imara

Women
man hoo azim shen ya banaat yam laaHee
Men man hoo azim shen ya banaat yam laaHee
Women
azimnam Hammad hash shebil fellaaHee
azimnam Hammad hash shebil fellaaHee
Women
wiHna mashayna min balad -la balad
wiHna khaTabna bi nit shaykh – il balad
wiHna mashayna min Hara – laHara
wiHna khaTabna bi nit shaykhil – imara

22.Sa’aluni innas ‘annak ya habibi Sa’aluni innas ‘annak ya habibi Katabu-il-makatib ua/akhadha il hawa Bi9izzi ‘allay-y-ghannee ya habibi La awwal marra ma-minkun sawwa Sa’aluni innas ‘annak sa’aluni Iltillun rajia uwat-lumoonee Ghammad/talooni khawfee-lannas (ye)Shufukm/khabba bi9uyuni Wihabbi/il/hawa (u)bakkani il/hawwa La awwil marra ma-minkun sawa Talli minil/layl wi’alli dawwilli la’ani ililayl (wa)taffa anadili Wili-tis’alini kif ista’h-dait Kan ‘albi aandi dalili Willik tawa bishaw’o iktawa La awwal marra ma-minkun sawa

سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب و أخدها الهوا بيعز عليي غني يا حبيبي و لأول مرة ما منكون سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب و أخدها الهوا بيعز عليي غني يا حبيبي و لأول مرة ما منكون سوا

سألوني الناس عنك سألوني قلتلن راجع أوعى تلوموني سألوني الناس عنك سألوني قلتلن راجع أوعى تلوموني غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني و هب الهوى و ما كان الهوى لأول مرة ما منكون سوا سألوني

الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب و أخدها الهوا بيعز عليي غني يا حبيبي و لأول مرة ما منكون سوا طل من الليل قلي ضويلي لاقاني الليل و طفى قناديلي طل من الليل قلي ضويلي لاقاني الليل و طفى قناديلي و لا تسأليني كيف إستهديت كان قلبي لعندك دليلي و اللي إكتوى بالشوق إكتوى لأول مرة ما منكون سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب و أخدها الهوا بيعز عليي غني يا حبيبي و لأول مرة ما منكون سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب و أخدها الهوا بيعز عليي غني يا حبيبي و لأول مرة ما منكون سوا

*******************************************************

23.Shiddi l Hizam ‘ala Wistak Said Darwish Shiddi l hizam ‘ala wustak ghayroma-y fiidak La buddi ‘an yom bardo wiy’addilha siidak Inkan shil l humul ‘ala dahrak-bi kidak Ahwan ‘alayk ya hurri min ma ddit idak Matyalla biina anta wayyah Winista’an ‘ash sha’(qa) billah Waho illi fii il ‘ismah-tulnaah Willi ma-fish inshalla-magab Madami binil’a-’aysh wughmuz Yihimmak ayh tifaddal mawhus Maat hutti rasak bayn-i-rrus La t’ulli la Khyar wala fa’uus Music Ha’ullak ayh – wa’idlak ayh – kullu-lo akhir Di khabta gamda wgat ‘ala ‘aynak ya taigir Yawa hsittak dilwa’ti la warid wila sadir Yahilla-ha alfayn hallal rabbak ‘adir ‘ulli fi ‘ardi in-nabi ya hsayn rayhin nila’iha minayn we-minayn Wilaysh (il) mitgawwiz itnayn Ya dunya-ghuri gatik (il) bayn Shufu il bakhil yifdal mawhus Law ‘alla’u ‘ala babo fanus Filus di ayh sitt(il) ya gamus Dee is-sa’ada fi ghina in-neefus ‘arrabi shayelni shayil bukra mish zayyil awal La t’ulli ktir wi’alil ‘umri ishshedda maat tawil Heyla heyla heyla heyla Heyla heyla heyla heyla 2x Heyla heyla heyla heyla Heyla heyla heyla heyla 3x soft Heyla heyla heyla heyla Heyla heyla heyla heyla 4x Heyla heyla heyla heyla Heyla heyla heyla heyla *****************************************************************************************

24.shlonak music intro dum2 x shlonak aeini shlonak shim mkhalli-alachfoonak shlonak aeini shlonak shim mkhalli-alachfoonak shegaad shuftiaooyoonnana wallah makoaHlam-n aooyoonak shegaad shuftiaooyoonnana wallah makoaHlam-n aooyoonak music 1x shenu halgomar iT Tali’a shenu haT Toolil fari’a shenu halgomar iT Tali’a shenu haT Toolil fari’a khofi-n nas itbaawi’a khyif layyiHis idoonak khofi-n nas itbaawi’a khyif layyiHis idoonak shlonak aeini shlonak shim mkhalli-alachfoonak shlonak aeini shlonak shim mkhalli-alachfoonak shegaad shuftiaooyoonnana wallah makoaHlam-n aooyoonak shegaad shuftiaooyoonnana wallah makoaHlam-n aooyoonak music 1x shlonak aeini Hebayyib yaboo glayeb iT Tayyib shlonak aeini Hebayyib yaboo glayeb iT Tayyib fragak wullay-shayyeb dhignal murr min-dooonak fragak wullay-shayyeb dhignal murr min-dooonak

shlonak aeini shlonak
shim mkhalli-alachfoonak
shlonak aeini shlonak
shim mkhalli-alachfoonak
shegaad shuftiaooyoonnana wallah
makoaHlam-n aooyoonak
shegaad shuftiaooyoonnana wallah
makoaHlam-n aooyoonak

music 1x


Teir entam ni jenna
HaTTi brooHiw ghanne
Teir entam ni jenna
HaTTi brooHiw ghanne
tiderish gadat manna
aghifabain ichfoonak
tiderish gadat manna
aghifabain ichfoonak


shlonak aeini shlonak
shim mkhalli-alachfoonak
shlonak aeini shlonak
shim mkhalli-alachfoonak
shegaad shuftiaooyoonnana wallah
makoaHlam-n aooyoonak
shegaad shuftiaooyoonnana wallah
makoaHlam-n aooyoonak

music 1x


la’t khalleenib Heira
yell wuchnatak leira
la’t khalleenib Heira
yell wuchnatak leira
waynaana byadeera
dhiatib baynich foonak
waynaana byadeera
dhiatib baynich foonak


shlonak aeini shlonak
shim mkhalli-alachfoonak
shlonak aeini shlonak
shim mkhalli-alachfoonak
shegaad shuftiaooyoonnana wallah
makoaHlam-n aooyoonak
shegaad shuftiaooyoonnana wallah
makoaHlam-naooyoonak

What a rising moon, what lofty height [ie « tall is good »] I’m afraid people’s admiration will draw you bad luck [Evil Eye] A bird from heaven you are, that landed in my soul and sang. You know how much i would like to slumber betweeen your eyelids. Dont leave me so discombobulated, Rosy Cheeks. Where am i, in which town? Ive gotten lost between your eyelids. ***********

25.Skaba-ya Dmu’ Ila’ayn Skaba Skaba-ya Dmu’ Ila’ayn Skaba tai wahkik wla tjibi hadaba Winn jiti wijibti hada ma’aki La hiddiddar waj’alha kharaba Shuft izzayn mashi fil barriyyi Khadd ahmar wjoz ‘uyun ‘a saliyyi Kirmal izzayn rah ghanni ghinniyyi Wisir sha’ir wghanni ‘arrababa Shuftil zein yigmizni fi 3eino Wallah ya nas ma beini w-beino Ya nasil zein dillouni feinu Jarahni-w-rah fa’ad minnis sawaba hali hali hal mali mali mal mali mali mal hali hali hal *******************************************************************************************

26.Tahti il Yasmina fil Layl 2x Tahti il yasmina fi-l layl Nisma wil wardim hanini 2x Laghsan ‘allayyit meel Timsah lee fi dam’it ‘ayni music 2x Tahti il yasmina-it takayt ‘addalti-il ‘oud-u ghannayt 2x Whanatir dam’i-u bakayt Tfakkart-bikif kuntith jjini 2x Tahti il yasmina fi-l layl women Nisma wil wardim hanini men 2x Laghsan ‘allayyit meel Timsah lee fi dam’it ‘ayni music 2x Jnayna-m zayyinha in ‘nuwwar Fahat min rihat lazhar 2x Tfakkartib sha’liti nnar Wi’milt muhliba fij-nayne 2x Tahti il yasmina fi-l layl women Nisma wil wardim hanini men 2x Laghsan ‘allayyit meel Timsah lee fi dam’it ‘ayni music 2x Mitwahhesh wahdi mahtar La gamra la hissi atyar 2x Wen-in-esma ‘alal-ashjar Twanis fiyyi wit wasini 2x Tahti il yasmina fi-l layl women Nisma wil wardim hanini men 2x Laghsan ‘allayyit meel Timsah lee fi dam’it ‘ayni .

27.Tal’a Min Bayt Aboooha(after the dum)Ta’la min bayt abooha Rayha-il bayt iljiran Laose’-il ahmar wil akhdar W’uyoonha ‘yoon il ghuzlan Gatilha ya hilwa irwini ‘a la’ uyoonik farjini Gatilha ya hilwa irwini ‘a la’ uyoonik farjini Galatli roohi ya maskini Ya ‘uyooni ‘uyoon il ghuzlan Galatli roohi ya maskini Ya ‘uyooni ‘uyoon il ghuzlan Gatilha ya hilwa irwini ‘aalakhdoodish farjini Gatilha ya hilwa irwini ‘aalakhdoodish farjini Galatli rohi ya maskini Ya khdoodi tuffah ishsham Galatli rohi ya maskini Ya khdoodi tuffah ishsham Gatilha ya hilwa irwini ‘alatulich farjini Gatilha ya hilwa irwini ‘alatulich farjini Galatli rooh ya maskini Ya tooli ‘a ghusni ilban Galatli rohi ya maskini Ya tooli ‘a ghusni ilban Gatilha ya hilwa irwini ‘ala sha’rik farjini Gatilha ya hilwa irwini ‘ala sha’rik farjini Galatli rooh ya maskini Ya sha’ri hali iljamal Galatli rooh ya maskini Ya sha’ri hali iljamalطالعة من بيت أبوها                رايحة لبيت الجيران فات ما سلّم عليّ                       يمكن الحلو زعلان المقاطع قلت لها يا حلوة ارويني           عطشان ميّه اسقيني قالت لي روح يا مسكين           ميّنا ما تروي العطشان قلت لها يا حلوة ارويني           على طولك فرّجيني قالت لي روح يا مسكين           يا طولي نبعة ريحان قلت لها يا حلوة ارويني           على عيونك فرّجيني قالت لي روح يا مسكين           يا عيوني عيون الغزلان *******************************************************************************************

28.Tilait ya Mahla-noorha chorus (2X) Tilait ya mahla-noorha Shams-ishamoosi Yalla bina nimle wnahlib Laban_iljemoosi music ‘a’id ‘assa’ ye yimelli Asmar wihlaywa ‘awwaj-itta iyye w’alli Ghanni li ghinnewa ‘altilu bi’albi ya khilli Yasmar yahlaywe ‘addan li warda w’ali Hilwa ya ‘aroosi chorus 1x + music Mar’it ‘amma titghandar ‘ultilha rohi La tkhalli albi mhassar ‘yyahi tnoohi Khallayti ‘admi mnakhkhar Ghanma’ti jruhi Rasmik bi ‘albi msawwar We-enti mahroosi chorus 2x + Laban_iljemoosi Laban_iljemoosi **************************************************************************************

29.treed minnit tiffaH music 2x treed minnit tiffaH – mnayn ajeeb it tiffaH ya rayt aSeeran fallaH wazraa thamer alwaan treed minnit tiffaH – mnayn ajeeb it tiffaH ya rayt aSeeran fallaH wazraa thamer alwaan music 2x treed minni ir rummaan mnayn ajeeb ir rummaan treed minni ir rummaan mnayn ajeeb ir rummaan baada warid nuamaan – ma thaggal il aghSan baada warid nuamaan – ma thaggal il aghSan treed minit tiffaH – mnayn ajeeb it tiffaH ya rayt aSeeran fallaH – wazraa thamer alwaan music2x treed minni in nanaa mnayn ajeeb in nanaa treed minni in nanaa mnayn ajeeb in nanaa lat’ab wazraa ilgaaa kullijroof in nahraan lat’ab wazraa ilgaaa kullijroof in nahraan treed minit tiffaH mnayn ajeeb it tiffaH ya rayt aSeeran fallaH wazraa thamer alwaan music 2x roHishamaaib darubha Hubb in nah ‘rayn aHibha roHishamaaib darub ha Hubb in nah ‘rayn aHibha lo nithretig saayibha Tilaat gomar neesaan lo nithretig saayibha Tilaat gomar neesan treed minit tiffaH mnayn ajeeb it tiffaH ya rayt aSeeran fallaH wazraa thamer alwaan treed minit tiffaH mnayn ajeeb it tiffaH ya rayt aSeeran fallaH wazraa thamer alwaan music Tifah: springtime apples and other out of season produce. So it’s apples you want from me, and where would i be finding apples?! If only i could be a farmer, i’d plant all manner of fruits. You want my pomegranates, but theyre still only flower buds and the branches arent weighed down [with fruits] yet. Now you want mint, and where can i get mint? I would tire myself planting rich bottom-land and all the alluvial silt of the Two Rivers [tigris & euphrates]. My soul is a candle to her path I love her with the love of the Two RIvers [like, a whole bunch] Were she to loosen her braids, she would appear as the April moon. *****************************************************************************************

30.Wa Dana (excerpt from The Gems Songbook by Mimi Spencer – mimikanun@aol.com) Wa dana wa dana Habibi mithli-rim il fala Habibi mithli-rim il fala Yishki min iz-zain Wiyghar il hala wiyghar il hala Yishki min iz-zain Wiyghar il hala wiyghar il hala Galbi taalagbah, min dun il mala Galbi taalagbah, min dun il mala Habibi mithli-rim il fala Habibi mithli-rim il fala My love is like the gazelle of the prairies Beautiful people complain and are jealous of him My heart is attached to him alone of the whole world My love is like the gazelle of the prairies refrain – music 2x Man sadafa fi yum lansah wala sala 2x We n najm illi yihwah tihaddar min aala 2x Wi l ghali yir khaslah (We)kill minlah ghala 2x Ya wail hatha l galbit wallaa wib tala + wallaa wib tala Whoever meets him will not forget him The star that likes him fell from the sky Compared to him precious things are cheap And all things pertaining to him are precious O you poor heart – you fell in love (and became ) obsessed Habibi mithli-rim il fala Habibi mithli-rim il fala Wa dana wa dana Habibi mithli-rim il fala Habibi mithli-rim il fala Hayati hayati hayati la hadiya wamaa gheira falah wamaa gheira falah wamaa gheira falah Hadiya waman gheira falah Hayati hayati hayati la hadiya wamaa gheira falah wamaa gheira falah wamaa gheira falah Hadiya waman gheira falah Lahataa habibi lahataa habibi Walahu kullil walah Ida agbal wusalam Ida agbal wusalam Kel hammin jala Kel hammin jala My life I present to him And everything else is his as well My obedience is to him, my beloved, ais all of me If he comes and greets me all my worries will vanish Habibi mithli-rim il fala Habibi mithli-rim il fala Wa dana wa dana Habibi mithli-rim il fala Habibi mithli-rim il fala Yishki min iz-zain Wiyghar il hala wiyghar il hala Yishki min iz-zain Wiyghar il hala wiyghar il hala Galbi taalagbah, min dun il mala Galbi taalagbah, min dun il mala Habibi mithli-rim il fala Habibi mithli-rim il fala soft wa dana wa dana wa dana wa dana ********************************************************************************************

31.Ya Baladi Ya Habob 3ashanak bakak alreeeh 3ashanak fu’adi jareeh 3ashanak ana maktool 3ashanak ana maktool Wobamoot ma3ak maktool 3ashanak ana balad Ya heel ya leil (2x) Ya leil yaneel Ya leil ya neel ya leil Ya samih ya zein Ya balad ya habob Jalabiya w tobe Sirwal w maikoob Wu jibba w sideiri Wu seif wu sikkeen Ya samih ya amih ya zein Ya samih ya zein Ya wajh malyan ghuna Malyan 3ishig wu haneen Ya binti ya dobe owenata Gaymeen gaymeen gaymeen Shayleen takham fi rakha Shayleen banat wabaneen Ya samih ya zein Ya balad ya habob Jalabiya w tobe Sirwal w maikoob Wu jibba w sideiri Wu seif wu sikkeen Ya samih ya amih ya zein Ya samih ya zein Ya gama gamhi Mashroora foge al budoor Zay al sabahiyya Ya mazia3at babayy Ya nakhbat al hababayy Ya nakhla mazgiyya Ya nakhla mazgiyya Fee direishiyya Ya makia3ein dubayy dubayy dubayy Nazleen 3ala al dunya Ashwag wu hiniyya Ya samih ya samih ya zein Ya balad ya habob Jalabiya w tobe Sirwal w maikoob Wu jibba w sideiri Wu seif wu sikkeen Ya samih ya amih ya zein Ya samih ya zein Ya leil ya leil w leiliyya Ya neel we neeliyya Ya marmi tiht alshams Lilgheela doliyya Ya sahna nubiyya Ya kilma 3arabiyya Ya washma zinghiyya Ya zein ya balad ya balad Ya neel ya leil Ya baladi ya habob Jalabiyya w tobe Sirwal wo markoob W jibba w sideiry Wo seif w sikkeen Ya samih ya zein Ya samih ya zein ******************************************************************************************

32.yammil aouyooni ssood maajoozan ana yammil aouyooni ssood maajoozan ana yammil aouyooni ssood maajoozan ana khaditchil gaymar ana traiyeg minne yammil aouyooni ssood maajoozan ana yammil aouyooni ssood maajoozan ana khaditchil gaymar ana traiyeg minne khaditchil gaymar ana traiyeg minne music labsel fustaan galetli ana labsel fustaan galetli ana Helwah mashyet hedatim shibrrah dane Helwah mashyet hedatim shibrrah dane lo teHebb khadim – khadim he ana lo teHebb khadim – khadim he ana la’aoofid dowle wa’aoof issalTane yammil aouyooni ssood maajoozan ana yammil aouyooni ssood maajoozan ana khaditchil gaymar ana traiyeg minne khaditchil gaymar ana traiyeg minne music wagfa bilbaab tiSrakh ya laTeef wagfa bilbaab tiSrakh ya laTeef laani majnoona wella ‘aqli khafeef laani majnoona wella ‘aqli khafeef min waraat tannour tnawishni ir ragheef min waraat tannour tnawishni ir ragheef ya ragheef il Helwa yik feeni sana yammil aouyooni ssood maajoozan ana yammil aouyooni ssood maajoozan ana khaditchil gaymar ana traiyeg minne khaditchil gaymar ana traiyeg minne music lon khamri la samaaroola bayaaD lon khamri la samaaroola bayaaD mithil badritam washraf ‘al riyaad mithil badritam washraf ‘al riyaad billoma tiHyee wtikhtill bil liHaf billoma tiHyee wtikhtill bil liHaf laknis il moged wa’aoof iz zengana yammil aouyooni ssood maajoozan ana yammil aouyooni ssood maajoozan ana khaditchil gaymar ana traiyeg minne khaditchil gaymar ana traiyeg minne yammil aouyooni ssood maajoozan ana yammil aouyooni ssood maajoozan ana khaditchil gaymar ana traiyeg minne khaditchil gaymar ana traiyeg minne *******************************************************************************************

33.Ya Shad l Alhan (Said Darwish) 1.(2x) Ya shadil al han – ah wasmina Ran-nat al i-dan Yala lal – li Yala lal – ah Yala la li Ran-nat al i-dan Ah – i-was mi na Ah ya lal li Ya la la la la, ah ya lal il Music 2. Watrib min fil – han ah wah-sibna Min dimni-n id-man Yala lal – li Yala lal – ah Yala la li Min dimni nid man Ah – i-wah sib na Ah ya lal li Ya la la la la, ah ya lal il Repeat 1. – Music 3. Sha’rak walja-bin ah wil-waj-nat Kallel win na har Yala lal li Yala lal – ah Yala la li Kal-lel win na-har Ah-i wil waj nat Ah ya lal li Ya la la la la, ah ya lal ilRepeat 1. *****************************************************************************************

34.Ya Tayyibal Galbi Weinak verse:(1x solo 1x chorus) Ya Tayyibal galbi weinak Haram tihjur Dineenak Mushtaglak ya Hayati 3asa yrridak Haneenak Ya shog 3eini li 3einak 2x Atkhayyalak fil maraya Fee majhisi wil hadaya Ya sheen beeki ‘zziwaya Men gheir tal3et jibeenak Ya shog 3eini li 3einak verse – music 2x Akhaf tidbal wuroodi Weey jiff ghusni wu 3oodi MiH tajlak ya wujoodi widdi agabbel Idenak Ya shog 3eini li 3einak verse – music Eh wallahinni aHibbak Wamoot waHya b’Hubbak We haggi rabbee w rabbak Ana w galbi riheena Ya shog 3eini li 3einak verse + 3x Ya shog 3eini li 3einak **************************************************************************************

35.ZuruniZuruni kulli-sanna marra Haram Visit me every year the time Tinssooni bil marra haram It is a shame to forget me with time Haram tinsooni bil marra Ya khufi lil’azul yidra Wana mahmalshi da yigra Wahali inta bi adra haram tinsooni bil marra Haram tinsooni bil marra Ya khufi wilhawa naz ra Tigi Withruhi bil marra Habibi fur ‘itak murra haram tinsooni bil marra Haram tinsooni bil marra Ana ‘amalti ayh fikom Tisha kuni washa kikom Ana-lli-l’umri adadikom haram tinsooni bil marra Haram tinsooni bil marra Ya albi ‘alli malush haddi Tul ‘omru yi ‘asi-lwagd Witigri dam3itun 3alkhaddi Mas keen halu bilmarra haram Maskeen halu bilmarra ‘Ululi 3alli-’assakom Diha Lahhakom wi’nasakom In kan ghayri sallakom haram Tinsuni bilmarra haram Tinsuni bilmarra

🎼 Info & réservation rapide via
Bon cours de chant cadeau/0635796093
كورس غناء عربى 🎼Cours de chant arabe/oriental pour debutant
🎼 Tarifs & réservation
Mode de paiment
Cours de chant en ligne
🎼Nos cours de chant en ligne via..
  • : 41 rue de Temple 75004 Paris
  • : https://wa.me/33635796093
Instagram Selima Al khalaf
☎️0635796093
Coaching & développement personnel
Cours cadeau a partir de 20€